8 replies to “Carmel Store

  1. Det är så himla synd att alla supermarkets konkurrerar ut de små affärerna. Även på semesterorterna slås alla minmarkets ut. Ledsamt faktiskt. Å inte alla kan ju byggas om till hål i väggen och bildas om till cafeer heller, speciellt inte just på Malta, då trottoarerna ju är så trånga och inga utemöbler får plats.
    Nu lyckades du igen att få min tankeverksamhet att gå på högvarv 🙂

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star