Skyltsöndag

Img_6550Nu har man börjat införa solfångare på Maltas trafikskyltar. En utmärkt idé som borde utvecklas med tanke på att här är flest soltimmar i Europa. Sol fick vi med råge känna på idag. Årets varmaste med 28 grader.

Skyltsöndag förvaltas som vanligt av Beate.

2 replies to “Skyltsöndag

  1. Gud så smart! Åsså lyser ju herr gåman också när det är mörkt! Har aldrig sett den installationen på en trafikskylt, så lilla Malta verkar vara först med den idén som verkligen är utmärkt!
    Du ser vad Skyltsöndagen kan förmedla – i det här fallet en innovation, åtminstone för mig.

    Stort tack att du skyltar och länkar 🙂

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star