13 replies to “The…

  1. Ålltså hade du inte skrämt vettet ur mig först så hade jag inte behövt 10 sekunder på mig för att haja att det var lördagstemat inlägget handlade om. Ibland tycker jag nog att du borde ta liiiiite hänsyn till mitt svaga hjärta 😉 Skojar bara!

    Helt suverän tolkning – som alltid hos dig, men det har jag ju sagt sååååååå många gånger förr.

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star