8 replies to “Veckans tänkvärda

 1. Verkligen ett tänkvärt citat. Å om man tänker efter stämmer det ju.
  Min chef brukar alltsid säga: tiden går ju så fort, jag hinner inte.

  Svarade alltid: tid är det enda du har, varje sekund – å den kostar inte heller nå’t.

  En perfekt “mammarazzi”-bild som verkligen understryker citatet!

  Like

 2. Tveklöst tänkvärt. Jag fastnar dock i en reflektion. Är evigheten verkligen stillastående? Det kan bli jobbigt det här. Ja, om jag inte snabbt tar mig ur denna reflektion.

  Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star