16 replies to “44 Där nere (20/366)

 1. “Gud ser dig”? Nja! I vilket fall så skapar du himmelska färger i dina bilder. Och då menar jag inte bara himmelsblått, utan hela paletten.

  Like

 2. Hahaha! Å du, jag ser att “Big Brother is watching you” med ett par stora blå ögon till;-)

  Underbar bild med de för Malta så karakteristiska färger – underbar blå himmel och sandfärgade hus/kyrkor.

  Like

 3. Snyggt komponerad bild, både ljus, och motiv. Meningen är att man ska känna sig liten och iakttagen av en kyrkobyggnad, det är därför de är stora och mäktiga… 🙂

  Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star