8 replies to “295 Stubbe (22/366)

  1. Håller inte med Steve 😉 Den här stubben har placerats i en surrealistisk omgivning som ger den ett “liv”. Den bilden är ett konstverk. Åsså undrar jag om den stubben är av maltesisk härkomst 😉

    Like

  2. Gillar också spelet mellan det mjuka ljuset och skuggan. Kul med det blå (vattnet) bakom stubben. Den ger en synvilla av upp-och–nedvända världen med en himmel nedanför stubben. Fint komponerat.

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star