18 replies to “7 Analog (43/366)

  1. En härlig tolkning på analog!

    Det var så roligt. Kikade in hos Bildgatan innan jag hälsade på dig. Å hon hade lagt upp en bild på en kyrka under temat “tinnar och torn” på 365 foton. Även hennes foto visade en klocka. Åsså ser jag din bild och trodde att du valt sama tema, vilket du alltså inte hade gjort. Hennes bild var tagen 12:05. Å om klockan på ditt foto går rätt tog du det sju minuter i fyra 😉

  2. Även här en klockrent blå himmel och den analoga. Lika men ändå så olika och olika val av teman. Ser att Beate kommenterat och även hon uppmärksammat våra inlägg idag. Klockrent eller hur? =)

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star