22 replies to “321 Trångbodd (94/366)

  1. Vilken bild! Helt suveränt! Men med tanke på att den här maltesiska snigeln bor i en typ “skånelänga” jämfört med våra svenska vinbergssnäckor som bor i ett enkelt radhus så är det kanske inte så trångbodd ändå;-) Har aldrig sett ett sådant avlångt “hus”. Suverän tolkning av temat förresten:-)

  2. Bättre än så här kan det inte bli på detta tema, inget favoritdjur direkt, men konstigt nog ser hen lite söt ut ändå! Finfin bild!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star