19 replies to “239 På grönbete (142/366)

  1. Hahaha! Visst, insekter kan gå på grönbete och på gulbete – samma sak fast tvärtom om man säger så.

    Helt underbara makron igen, speciellt tvåan med “zebran”;-)

  2. Gillar denna gula tolkning av grönbete! Älskar starka färger och här får jag mitt lystmäte! Fin skärpa på insekten, gillar också den röda växten som finns med i bakgrunden!

  3. Underbara bilder båda två, men gillar den sista bäst med de röda blommorna som kontrast i bakgrunden. Rött och gult är väldigt effektfullt och upppiggande.

  4. Härliga makrobilder. Vilken fantastisk gul färg det var på blomman och härlig krabat som står med huvudet först för att hitta något gott.

  5. Snygga närbilder! Gör mig sugen på att använda mitt macro-objektiv, bara det slutar regna… Läckert med den gula färgen!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star