20 replies to “223 Pastell (160/366)

  1. Gud vilken läcker bild! Har ju alltid sagt att du är bra, men du blir bara bättre och bättre med dina bilder:-)

  2. Härlig pastellig människa du hittat! Passar helt perfekt till temat!! Håller med Thyrakristina, kul att hon just är igång med ett ta en selfie!

  3. Wau så härlig bild och ljuvliga färger, tänk om man kunde våga byta ut sina egna kläder mot lite av dessa härligt klara färger… 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star