17 replies to “Bekväm (163/366)

  1. Så avslappnat och härligt det ser ut! Jag förstår att det inte är möjligt, men i många fall, som det här, hade det varit så kul att se fotografen in action 🙂 Hur du gjorde för att fånga dem på bild, i den höjden. Så snyggt att du är på samma höjd som de, så att man nästan känner att man själv sitter där i vågskvalpet.

    Like

  2. Steve’s kommentar är klockren! Personerna på bilden påminner mig om två väldigt lyckliga barn som gärna plaskar i vattnet och som av sina föräldrar har utrustats med räddningsvästar:-))))

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star