16 replies to “182 Medelpunkt (166/366)

  1. Även den här bilden är härlig. Tjejen med den röda klänningen är helt klart medelpunkten men kamera med alla prickar (punkter) på är det ju också – medelpunkt alltså. Du är så fantastiskt kreativ. Love it:-)

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star