14 replies to “Till låns (165/366)

  1. Så himla fina färger, läckert med det blå mot himlen och havet och så färgklicken på huvudet. Men storleken skvallrar om att det nog inte är hennes 🙂 utan till låns. Men den ger iaf rejält skydd för solen 🙂

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star