22 replies to “Matdags (198/366)

  1. Otroligt! Kolla första bilden – fjärilen har ett “ansikte” som en tiger eller en lejonhona. Jag ser inte bara ögonen utan nosen också. Å för en gångs skull är det bara min livliga fantasi som “spökar”, utan maken tycker samma sak. Han la visserligen till “he’s got a straw in his mouth, too.”

    Andra bilden är helt fantastisk den med.

    Har inte sett en enda “mönstrad” fjäril än i år, men massvis med vita varianter. Konstigt…

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star