26 replies to “Lady in Red (201/366)

  1. Oerhört vacker bild!!!
    Både kvinnan, klädseln och bakgrunden.
    Dessutom så älskar ju jag rött, jag klär bäst i den färgen också.
    Så fin fredag och gott veckoslut! ♥

  2. Så sofistikerat och vackert. Jättefint porträtt med den mörka bakgrunden dessutom. När jag ser sådana här vackert klädda och vackert sminkade kvinnor, tänker jag att jag också borde försöka vara litet mer sofistikerad. Sedan gör jag ändå som vanligt 😉

Leave a Reply to thyrakristina Cancel reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star