13 replies to “Pion (207/366)

  1. Hahaha! Undrade också om det var en pion, men eftersom jag är usel på flora och fauna slutade jag snabbt med att fundera på det och beundrade blomman i stället. Den vill man ju bara ta en tugga av så läcker den ser ut.

  2. Så vacker. Dahlior är några av mina favoriter, men jag misslyckas allt som oftast med dem. Så fint fotat med knoppen bredvid den utslagna blomman. Den hade kunnat passa på temat åldersskillnad också. Där kanske din bild just gav mig en idé till det temat för min egen del 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star