20 replies to “Vitaminkick (244/366)

  1. Så rätt som det är sagt 🙂 Å eftersom orange är min absoluta favo färg just nu så blir din fantastiska bild en extra stor vitaminkick för mig ikväll 🙂

    Svar: Tack för infon att det finns en Skyltsöndag på Instagram också. Är aldrig inne där faktiskt. Å om du minns vad som hände förra gången när någon “gav sig på” Pumitas Skyltsöndag, vilket ju slutade med att hon la ned in blogg, så ska jag absolut inte göra någonting den här gången 😉
    Vet att det är jag som “äger” Skyltsöndag idag. Men hon är upphovskvinnan och jag gillade verkligen Pumita, så får hon en länk även fortsättningsvis. Tycker det är schysst 🙂

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star