21 thoughts on “Räddad (247/366)

  1. Å som tack för hjälpen att blivit räddad ur lägenheten och kunna återse dina växter igen poserar han så fint för dig! Det är en fin liten insekt. Har aldrig sett nå’t liknande förr. Läste precis Jag:s kommentar och jag tycker att nämnet “bärfis” är en aningen förolämpande för den söta insekten 😉

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s