28 replies to “Stad i ljus (269/366)

  1. Helt perfekt med inramningen och kompositionen som verkligen framhäver ljuset och kontrasterna i bilden. Bilden väcker roliga minnen då jag arbetade i ett av de ämbetsbyggnaderna som är installerade på ön. Nära över till Gamla stan där vi åt lunch. Det var mysigt. Fin utsikt från arbetsrummen var det också med bl Stadshuset och Klara sjö.
    Så nostalgisk jag blir 🙂

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star