28 replies to “Stad i ljus (269/366)

  1. Helt perfekt med inramningen och kompositionen som verkligen framhäver ljuset och kontrasterna i bilden. Bilden väcker roliga minnen då jag arbetade i ett av de ämbetsbyggnaderna som är installerade på ön. Nära över till Gamla stan där vi åt lunch. Det var mysigt. Fin utsikt från arbetsrummen var det också med bl Stadshuset och Klara sjö.
    Så nostalgisk jag blir 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star