Halo (274/366)

img_1466-ps-0Det här får bli mitt bidrag till ett av i mitt de tycke svåraste tema i hela fotoutmaningen. Inte en äkta Halo men iallafall en halv ljusring,
Hur och varför det blev som det blev vet jag inget om mer än att jag stod där med kameran mitt på dagen på stranden i Golden Bay.

Bilden är inte redigerad mer än att jag rätat upp den och lagt på lite färg. Ja, jag vet, det är ingen Halo men med lite fantasi så…
😀

2016_grön

18 replies to “Halo (274/366)

  1. Det är inte ofta jag svär (längre), men nu gör jag det faktiskt. Hur f*********************n fick du till denna helt fantastiska halo. Eller halvmånen, eller vad det nu är. Du är helt FANTASTISK, men det har jag ju sagt så många gånger förr. Dessutom tycker jag att personen/personerna som hänger i den där paraglidern med det svenska namnet ser ut som en fladdermus. Vilken bild!!!

    Like

  2. Häftigt foto 🙂 Halo effekter är något jag inte vill ha på mina foton, nu menar jag sådana haloeffekter som bildar en “hinna” runt motivet. Väldigt jobbigt att få väck, blir till att photoshoppa, och inte ens det är lätt.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star