10 replies to “Angöra (292/366)

  1. Du har då ALLTID en lösning till även de svåraste teman! Fastnar såklart mest på den underbara parken med palmer och de små “hyddorna” som troligen är barer. Då vi haft vår gråaste dag på bra mycket länge förstår du nog vad den bilden gör för min själ:-)

    1. Skulle nog välja en annan period, jan-feb är normalt sämst ur vädersynpunkt. Det är den svalaste perioden och kan regna o blåsa en hel del men det kan även vara ok. Förra vintern här på ön var väldigt behaglig. Men bäst vore nog maj-juni eller sept-oct om ni inte vill vara här under de heta sommarmånaderan juli-aug 😀 Skulle vara toppenkul om ni kom hit så jag hoppas det blir av !

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star