10 replies to “Angöra (292/366)

  1. Du har då ALLTID en lösning till även de svåraste teman! Fastnar såklart mest på den underbara parken med palmer och de små “hyddorna” som troligen är barer. Då vi haft vår gråaste dag på bra mycket länge förstår du nog vad den bilden gör för min själ:-)

    Liked by 1 person

    1. Skulle nog välja en annan period, jan-feb är normalt sämst ur vädersynpunkt. Det är den svalaste perioden och kan regna o blåsa en hel del men det kan även vara ok. Förra vintern här på ön var väldigt behaglig. Men bäst vore nog maj-juni eller sept-oct om ni inte vill vara här under de heta sommarmånaderan juli-aug 😀 Skulle vara toppenkul om ni kom hit så jag hoppas det blir av !

      Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star