21 replies to “Stänk (300/366)

  1. Herrejösses, 24 grader är ju sommarvärme. Det tror jag inte det har varit i havet här på hela sommaren, jag skulle helt klart kasta mig i i den höga temperaturen. Du är lite bortskämd tror jag 😉

    Liked by 1 person

  2. En grad för kallt för mig – smärtgränsen går vid 25 grader;-) Men det ser himla inbjudande ut måste jag säga, speciellt med tanke att det är fem grader ute och redan mörkt…
    Å hur ofta får vi en havstemperatur på 24 grader häruppe i norr…
    En toppen bild som jag njuter av för fullt:-)

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star