Vem har varit här ? (302/366)

img_0840-ps-ps-mcNär jag promenerar med kameran bland klipporna utmed havet finns mycket att finna om man riktar blicken nedåt.
Här finns en mångfald av olika inristningar av namn, figurer och hjärtan med årtal som sträcker sig långt tillbaka i tiden.
Vem har varit här ? Nikki har varit där men när och är det verkligen Nikki som var där och gjorde det här avtrycket med sina händer.
Eller kom Nikki senare eller kanske till och med tidigare. Vem har varit här ? På den frågan lär vi aldrig få svar men man kan ju alltid gissa.

2016_grön

 

18 replies to “Vem har varit här ? (302/366)

  1. Nu gav du mig en idé till mitt inlägg till Skyltsöndag. Tack Anita:-)
    Avtrycket ser ju riktigt litet ut, så det var nog ett barns händer skulle jag gissa. Kanske har föräldrarna skrivit fit namnet. Du ser – fantasin har satts igång här hos mig:-)

  2. Härligt. Det är sådana fynd som väcker fantasin och tankarna. Ett coolt avtryck i livet har personen dock gjort och säkert väckt många frågetecken hos de passerande.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star