13 replies to “Mörkläggning (306/366)

  1. Otroligt vacker bild! Tycker den är känsloladdad om du förstår vad jag menar – aningen mystisk. Drömbild – igen!

  2. Det ser lite kallt ut med de lite mörka silhuetterna i vattnet. Fin rörelse på ytan och ett vackert svagt ljus i bilden.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star