18 replies to “Eget tema 11: Valfrihet (313/366)

   1. Jag har bara ätit ute en gång sedan jag flyttade från Stockholm 1988, och det var för 4 år sedan, och på Restaurangen på andra sidan vägen i Kårböle. I Stockholm, var man tvungen att äta på restaurang, och på torsdagar var det Ärtsoppa som gällde.
    Svante

    Liked by 2 people

 1. Det kan bli för mycket ibland. Själv skulle jag få beslutsångest. Tycker om temat. Kanske något för nästa års utmaning. Lite lustigt att både indianhövdingen och kvinnan har röda kläder på sig 😀

  Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star