18 replies to “Eget tema 11: Valfrihet (313/366)

 1. Valfrihet är bra på den restaurangen! Men vilken beslutsvånda jag skulle få där;-)
  Svar: Du kommer klara utmaningen galant:-)

   1. Jag har bara ätit ute en gång sedan jag flyttade från Stockholm 1988, och det var för 4 år sedan, och på Restaurangen på andra sidan vägen i Kårböle. I Stockholm, var man tvungen att äta på restaurang, och på torsdagar var det Ärtsoppa som gällde.
    Svante

 2. Det kan bli för mycket ibland. Själv skulle jag få beslutsångest. Tycker om temat. Kanske något för nästa års utmaning. Lite lustigt att både indianhövdingen och kvinnan har röda kläder på sig 😀

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star