15 thoughts on “Med ansiktet mot solen (316/366)

  1. Roligt med trekanterna som upprepas i bilden. Annars instämmer jag i vad som redan sagts. Och visst är det roligt när man en gång börjat fota dessa små att se hur näpna de kan se ut?!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s