15 replies to “Med ansiktet mot solen (316/366)

  1. H*n njuter, det syns:-) Vilket härligt samspel mellan sol och skugga och så flugan. Tänk att en ordinär fluga kan vara såååå fin:-)

  2. Roligt med trekanterna som upprepas i bilden. Annars instämmer jag i vad som redan sagts. Och visst är det roligt när man en gång börjat fota dessa små att se hur näpna de kan se ut?!

Leave a Reply to Lena Cancel reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star