17 replies to “Eget tema 15: Ögonkontakt (319/366)

  1. Först var h*n modell för temat ” Med ansiktet mot solen” å nu har h*n fått ögonkontakt med dig och oss som följer din underbara fotoblogg också. När jag såg bilden så tänkte jag – vänta lite, den flugan har jag sett förut. Har Anita blandat ihop inläggen???? Men sedan såg jag ju bilden du lagt upp tidigare.
    Nu är det ju inte nödvändigtvis samma fluga, men släkt är dom absolut;-) Ytterligare en toppen bild. Gillar muren(?) den sitter på och den inristade symbolen bredvid flugan.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star