Godkänd (328/366)

img_4582-0En godkänd byggteknik på Malta med anor så långt tillbaka som från den tid då Knossos byggdes. Stenarna sågas, en och en på plats för att
sen för hand travas på varandra mellan murbruk. Därefter fogas skarvarna och för att nå högt ovan mark tar man hjälp av rep och planka.
Här bär mannen säkerhetssele ifall han skulle tappa balansen, vissa använder inte något sele alls men är då inte heller godkänd.

Sjutton vad onaturligt tillkrånglad texten blev men kunde inte få till det bättre 😉

Den som minns inlägget “Av naturen formad” känner säkert igen stenen som än idag används som byggnadsmaterial, här på Malta.

2016_grön

12 replies to “Godkänd (328/366)

  1. Här gillar jag inte bara bilden utan informationen om hur man bygger hus på Malta. Det visste jag inte och jag gillar ny, intressant information. Vilket hantverk! Hoppas det får leva vidare. Här är det bara sandwichbyggen nuförtiden. Gamla hederliga stenar och murbyggen är ett minne blott tyvärr.

    Sedan får jag rysningar vid självaste tanken på att balansera på plankan. Arbetsmiljön är aningen underkänd om man säger så…

    Liked by 1 person

  2. Intressant bild som man tittar länge på. Nu har vi lärt oss något igen. Då får man anta att den byggtekniken är mera än godkänd. “Byggställningen” är också intressant men jag skulle inte kliva upp där.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star