18 replies to “Eget tema 22: Jagad (330/366)

  1. Håller med Steve:-) Vi har ju blogspot båda två, så inga problem här att se flugan göra sina klätterövningar på lövet. Den kände sig nog en aning jagad av en proffsfotograf på Malta antar jag;-) Fantastiska bilder. Vilken skärpa och vilket underbart ljus med så fina skuggor.

    Liked by 1 person

      1. ha..ha..ha…det finns andra rss-läsare än den vi har inbyggt i wordpress. När min wordpress läsare inte funkade, skaffade jag “feedly” och la in alla jag följer. Nu är jag på säkra sidan ifall det händer igen.

        Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star