11 replies to “Eget tema 23: Byst (331/366)

  1. Hi, hi, spännande tema som kan tolkas på flera sätt! Lite roligt var att i flödet är ju alltid bilderna beskurna och vid första anblicken såg det ut som om gubben brann i huvudet. Den gula väggen i kombination med skuggorna blev i mitt huvud eldslågor. Såg sedan fönstret och insåg att huvudet spelade mig ett spratt!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star