13 replies to “Eget tema 26: I fred (334/366)

  1. Så du smög dig på henne, tog världens finaste bild, men lämnade henne i fred;-) Å tjejen i sin tur lämnade till och med mobilen/läsplatten i fred en stund och la den på väskan.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star