12 replies to “Eget tema 27: Fjunig (335/366)

  1. Du har ju lyckats få bra bilder på en Amiralfjäril, orakad till råga på allt. Militärer ska vara välrakade lärde jag mig när jag gjorde lumpen.
    Svante

    Liked by 1 person

  2. Japp, det är nog bara på dina knivskarpa bilder som man se fjunen:-) Tycker kontrasten mellan det limegröna lövet och fjärilen är helt fantastiskt. Tänk att du terass kan leverera så otroligt mycket fint bloggfoder – uppskattas. Å sååååååå skönt att kunna vila ögonen på nå’t som inte är vitt tillika med snö. Tack:-)

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star