12 replies to “Eget tema 27: Fjunig (335/366)

  1. Japp, det är nog bara på dina knivskarpa bilder som man se fjunen:-) Tycker kontrasten mellan det limegröna lövet och fjärilen är helt fantastiskt. Tänk att du terass kan leverera så otroligt mycket fint bloggfoder – uppskattas. Å sååååååå skönt att kunna vila ögonen på nå’t som inte är vitt tillika med snö. Tack:-)

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star