23 replies to “Eget tema 34: Ramsa (344/366)

  1. Vilka bilder!!! Helt otroligt skickligt fotad – igen och igen. Å på andra bilden ser flugan ut att dansa lite för dig innan den flyger iväg. Å såååå ful är den väl inte;-)

    Liked by 1 person

  2. Roligt tema! Hoppas det hinner komma med till nästa år, om jag är med då, vi får se. Snyggt fotat som alltid, och jag förvånas varje gång över macrobilder som gör att insekter som normalt ser så harmlösa ut plötsligt ser så obehagliga ut.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star