11 replies to “Eget tema 41: Sångare (358/366)

  1. Hahaha! Så himla kreativt och fyndigt av dig. Du är bara sååååå bäst. Å här fick jag mig ett riktigt gott skratt på köpet :-))))

  2. Japp, så perfekt 😀 Undrar hur symaskinstillverkaren tänkte 😀 Och ska jag på sångövning eller symöte på måndag kväll, haha? Rätt kul.
    Kram!

  3. Kanske sjunger man när Singer-maskinen används. En underbar bild är det. Och tolkningen är skräddarsydd för den här utmaningen… 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star