8 replies to “Eget tema 43: Vilsen (361/366)

  1. Helt underbart! Vilken skärpa! H*n måste ha varit rejält vilsen för h*n sitter ju helt still och funderar vart han ska ta vägen. Å som vanligt var du påpassligt framme med kameran. Vilken vacker slända det är!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star