365 Foton 2017

logga2017Under år 2016 var min målsättning och ambition att för första gången delta i fotoutmaningen 365 +1 Foton.
I år 2017 har jag bestämt mig för att delta igen.
Inte med ambitionen att gå i mål utan för att vägen dit är lärorikt, utmanande och väldigt rolig.
Du som inte anmält dig ännu, klicka på bilden och läs mer om fotoutmaningen, kanske vill du också vara med.

Lägger in den här litet då och då eftersom loggan enligt reglerna 
ska synas när man kommer till min förstasida :-)

One reply to “365 Foton 2017

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star