15 replies to “Gästvänligt (22/365)

  1. Yummie, yummie! Frukt- och grönsaksmarknader är det bästa jag vet. Här finns ju inget liknande, bortsett från Hötorget då. Där visar försäljarna inte upp något gästvänligt leende. Där skriker dom i stället, vilket är otroligt irriterande tycker jag.

    Å du – visst har du bytt header!!! Riktigt coolt – lite surrealistiskt faktiskt:-)

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star