Vill inte vara med på bild (36/365)

img_7573-0Den här lilla tjejen ville uppenbarligen inte vara med på bild där hon stod och gjorde grimaser åt mig medan jag försökte fotografera mannen som lagade crepes. Nu fick hon vara med ändå, fast det inte var tänkt så.

9 replies to “Vill inte vara med på bild (36/365)

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star