Under (44/365)

img_6939Här ska man se upp för att gå under vilket synes leda till att man själv riskerar att gå under,
eller iallafall nästan…

12 replies to “Under (44/365)

  1. Hahaha! Vilken härlig skylt:-) Å om du hade gått under bommen och fått den i skallen hade du troligen fått en bula modell XXXL och inte kunnat lägga upp det här inlägget;-)

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star