Under (44/365)

img_6939Här ska man se upp för att gå under vilket synes leda till att man själv riskerar att gå under,
eller iallafall nästan…

12 replies to “Under (44/365)

  1. Hahaha! Vilken härlig skylt:-) Å om du hade gått under bommen och fått den i skallen hade du troligen fått en bula modell XXXL och inte kunnat lägga upp det här inlägget;-)

    1. Tack Claes, vet inte vad det egentligen är som gör skylten så rolig men jag kunde faktiskt inte låta bli att skratta 😀 Kanske mindre kul att få den där bommen i huvudet 😀

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star