15 replies to “Bubblor (107/365)

  1. Underbara färger i bubblorna, fint att det är så många. Tänk att blåsa såpbubblor kan roa gammal som ung, en rolig sak att göra tillsammans.

    Like

  2. Strunt i kvalitén denna gång! Bilden förmedlar så mycket glädje och jag håller med Annette om att bubblor för både vuxna och barn glada. Jag blev glad av bilden, så lättroad är jag. 😉

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star