15 replies to “Bubblor (107/365)

  1. Underbara färger i bubblorna, fint att det är så många. Tänk att blåsa såpbubblor kan roa gammal som ung, en rolig sak att göra tillsammans.

    1. Tack Skvitt, det glädjer mig då jag tycker denhar så många nackdelar som osksärpa och brus. Kanske att jag vände och vred på bilden en gång för mycket 🙂

  2. Strunt i kvalitén denna gång! Bilden förmedlar så mycket glädje och jag håller med Annette om att bubblor för både vuxna och barn glada. Jag blev glad av bilden, så lättroad är jag. 😉

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star