Bakom molnen (108/365)

Fann ingen annan lösning, för vad finns där bakom molnen, bortom en tätt trafikerad atmosfär. Finns det så mycket mer än himlakroppar som far runt i oändlig tidlöshet. Vänder på det hela och enklare det blev.

10 replies to “Bakom molnen (108/365)

  1. Så bra lösning på det knepiga temat. Härliga färger, ljus och komposition. Skulle jag bli sugen på att flyga så skulle det vara att titta på ditt foto. Det är så här man vill se ut genom flygplansfönstret med dess härliga färger och fluffiga moln. Minner om tider som flytt 🙂

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star