Slut på säsongen (109/365)

Tulpaner, nu är det sen länge slut på säsongen för den till Malta importerade blomman. Nu badar de gröna ängarna på ön i en mångfald av gula blommor och mimosaträden bär gula små bollar. Utanför mitt fönster
syns pelargonernas oräkneliga röda blomsterprakt och en ny säsong har börjat medan en annan är på väg.

15 replies to “Slut på säsongen (109/365)

  1. I Kårböle har de inte ens visat ett enda blad, gissa att slutet på maj blir höjdpunkten för Tulpanen här.
    Svante

    Like

  2. Kan en tulpan bli så mycket vackrare än den här, tror inte det 🙂 Du har fått fram skönheten i den på ett mycket fint sätt ihop med ljuset, kompositionen, närbilden och färgerna !!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star