Slut på säsongen (109/365)

Tulpaner, nu är det sen länge slut på säsongen för den till Malta importerade blomman. Nu badar de gröna ängarna på ön i en mångfald av gula blommor och mimosaträden bär gula små bollar. Utanför mitt fönster
syns pelargonernas oräkneliga röda blomsterprakt och en ny säsong har börjat medan en annan är på väg.

15 replies to “Slut på säsongen (109/365)

  1. Kan en tulpan bli så mycket vackrare än den här, tror inte det 🙂 Du har fått fram skönheten i den på ett mycket fint sätt ihop med ljuset, kompositionen, närbilden och färgerna !!

  2. Så vackert med de skarpa färgerna. Här har bara bladen kommit upp än, men nu kommer varmare väder och då kommer allt att gå lika snabbt som alltid.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star