23 replies to “Fat (111/365)

  1. Den konsten lyckades du väldigt, väldigt bra med, att fånga betraktarens intresse. Det är en utmaning i sig, Det är utvecklande när man får tänka till lite om bilden man tittar på. Precis som när man går på ett konstmuseummmm och stannar upp och försöker få ut vad konstnären vill säga med tavlan.
    Absolut matchar den också din fina header 🙂

    Liked by 1 person

  2. Japp, du är en mästare på att arrangera bilder också:-) Å vilka härliga (maltesiska) färger på faten – läckert!

    PS. När jag så rubriken trodde jag att du skulle visa ett ölfat. Än en gång blev jag positivt överraskad av din kreativitet:-) DS.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star