16 replies to “Fjunig (116/365)

  1. Nu måste jag fråga dig – är inte detta en slåttergubbe? Ingen maskros i varje fall även om fröbollen påminner om det. Om jag inte hade sett de oöppnade fröknutorna så hade jag nog trott det var en maskros. Så här finns både fjunighet och knytnävsstyrka i den bilden. Fint alltså!

    1. Slåttergubbe eller ej så fick jag lära mig något nytt för Slåttergubbar har jag faktiskt aldrig hört talas om. Tack för intressant och positiv kommentar Ellington eller om det är Arletta som står bakom raderna 🙂

      1. Ellington var det. Arletta är mitt uppe i jobbsök/utbildningssök. Det är därför hon varit lite sporadisk här ett tag.

  2. Här överraskar du återigen med ditt otroligt kreativa tänk! Trodde inte du skulle fota en manlig tonåring, men väl en apa i Malaysi;-)

  3. Den fjuniga lilla saken som utstrålar så mycket liv och växtkraft påminner mig om en gul sommarkompis som jag brukar vara rätt ensam om att tycka om.

  4. Så fint när du valt att ha med flera olika stadier av växten, det gjorde bilden extra intressant. Och väldigt fin bokeh, alldeles perfekt med oskärpan och glittret på rätt ställe i bilden.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star