22 replies to “Perspektivbyte (117/365)

  1. Japp, nu är du hemma på Malta igen och har bytt perspektiv – i dubbel bemärkelse. Välkommen hem! Å du börjar som vanligt med en rivstart. Otroligt läcker bild på lampan med den mäktiga skuggan:-)

    Liked by 1 person

  2. Du leker med skuggorna, och himla roligt blir det! 🙂
    Lite samma effekt som Johns speglingar med den roliga ekan. Det är helt enkelt så man blir förbluffad!
    Ellington

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star