22 replies to “Mellan träden (121/365)

  1. Såååå himla läckert foto! Alltså egentligen har du ju rätt, men om man ser på bilden framifrån på datorn (och inte i verkligheten) så ser jag ett fönster;-)

    Välkommen hem till Malta förresten. Hoppas allt gick väl i Stockholm!

    Liked by 2 people

    1. Tack Beate, ser också fönstret hur tydligt som helst men inte mellan träden 😉 I Stockholm var allt bra och jag skulle gärna stannat lite längre.

      Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star