22 replies to “Mellan träden (121/365)

  1. Såååå himla läckert foto! Alltså egentligen har du ju rätt, men om man ser på bilden framifrån på datorn (och inte i verkligheten) så ser jag ett fönster;-)

    Välkommen hem till Malta förresten. Hoppas allt gick väl i Stockholm!

    1. Tack Beate, ser också fönstret hur tydligt som helst men inte mellan träden 😉 I Stockholm var allt bra och jag skulle gärna stannat lite längre.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star