12 replies to “Atmosfär (130/365)

 1. Kul bild. För 4 år sedan skulle jag nog gått in där, men sedan jag slutade dricka alkoholhaltig dryck, har jag inget där att göra.
  Svante

  Liked by 1 person

   1. Jag slutade röka samtidigt, så nu blir jag störd när det luktar rök. Jag hade då rökt i 50 år, och krökat i 25 år.
    Svante

    Liked by 1 person

 2. En tapas kunde smaka och kan nog smaka minst lika gott i den här spartanska atmosfären 🙂
  Fina milda färger och det ser stämningsfullt ut genom ljuset som finns i bilden.

  Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star