Nertryckt (137/365)

…i dubble bemärkelse.
Med trycket från den ena faller den andre ner och känner sig i sinnet en aning nedtryckt.

First Generation, Fullerton.
This work by Chong Fah Cheong transports us back to the early days of Singapore where children frolicked by the Singapore River, indulging in tree climbings and river jumpings.

12 replies to “Nertryckt (137/365)

  1. Jag kan tro att du fotade denna levande staty ur många olika vinklar. Verkligen annorlunda och intressant. Kul vinkel, man hajar nästan till när man ser bilden.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star