13 replies to “Skal (140/365)

  1. Fin skärpa på skalet och kul och snyggt med kontrasterna av hårt mot det lite skörare skalet. Verklig fin och smakfull komposition. Mycket läckert med den lugna men färgrika bakgrunden ! Gillar det rostiga också.

  2. Så fin bild, både i valet av vinkel, färgtoner och kontrasten mellan mjukt och vasst. Min första tanke var aj, aj… men jag vet ju att sniglar enkelt glider över de där vassa partierna.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star