13 replies to “Skal (140/365)

  1. Fin skärpa på skalet och kul och snyggt med kontrasterna av hårt mot det lite skörare skalet. Verklig fin och smakfull komposition. Mycket läckert med den lugna men färgrika bakgrunden ! Gillar det rostiga också.

    Liked by 1 person

  2. Så fin bild, både i valet av vinkel, färgtoner och kontrasten mellan mjukt och vasst. Min första tanke var aj, aj… men jag vet ju att sniglar enkelt glider över de där vassa partierna.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star